Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

Maybe I'm not ready yet...

Signing in to facebook, maybe I'm not ready yet...


Not ready to meet my old schoolmates, not ready to realize that I'm not that kid anymore...


I might need to think of them as they where then, at 1997.

Hey, look at my creations, are there any doubts about the fact that I havent grown?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου