Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

Can you make time to stop?

Be sure... I can't. Being unable to fit everything in a day I push and push obligations till whenever! Though time seems to stop only when I craft!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου